Împărăția lui Dumnezeu

Nici o cerere n-a fost făcută cu atâta zel, nici o dorință n-a fost exprimată cu atâta sinceritate, nici o nevoie n-a fost simțită cu atâta seriozitate, ca aceea pentru o împărăție de [...]

11 aprilie, 2018|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Broșuri, Împărăția și Mileniul, Judecată|

Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?

In acest text, ni se spune ca „cei lasi, necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua. Existenta unei morti inainte de a doua este clar implicata in acest verset. Pentru [...]

Isus, un dar minunat în folosul tuturor

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică". Ioan 3:16 Dumnezeul cel atotputernic, Tatăl [...]

9 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

Iosif, salvatorul vieţii

                                                                             Fr. Lutz Ruthmann, Germania   Astăzi am vrea să analizăm povestea vieţii patriarhului Iosif aşa cum este înregisrtată în Genesa cap. 37 pînă la 50. Această istorie biblică poate fi numită mai corect istoria [...]

8 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

Desăvîrşiţi prin suferinţă

                                                                               Fr. Ioan Hosu, România "Binecuvîntat să fie Dummnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mîngăieri, care ne mîngîie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mîngăierea cu care noi înşine [...]

8 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

„Oricine are nadejdea aceasta în El, se curateste,

Iubiţi fraţi şi surori, speranţa menţionată în acest verset este că noi am fost adoptaţi ca fii ai lui Dumnezeu, cu făgăduinţa că dacă vom fi credincioşi vom fi ca El, Îl vom vedea cum [...]

8 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

Botez

 Bună ziua fraţilor! Ne-am adunat în acest timp pentru un scop foarte special. Câţiva dintre prietenii noştri au intenţia de a simboliza prin apă, decizia lor, de a alerga pentru premiul chemării cereşti. În această [...]

6 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare|

INDEMNURI PENTRU CONSACRAŢI

             R 4008                               15 iunie 1907 “Îţi scriu aceste lucruri … să ştii cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezului     Celui viu   stilpul  şi susţinerea adevărului.” 1 Tim. 3:14, 15. Un [...]

5 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

ÎNCERCĂRI SPECIALE URMEAZĂ CONSACRĂRII

Mana pe data de 25 Noiembrie, R3296 - 1 Ianuarie 1904, pag. 5 Mat. 3:13-4:11 ,,Şi din cer s-a auzit o voce care a zis: ,,Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea”” [...]

5 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|

GHETSIMANI – VEGHIND ŞI RUGÂNDU-SE

Mana pe data de 27 Noiembrie, R2773 - 15 Martie 1901, pag. 77 Mat 26:36-46,,Nu voia mea, ci a Ta, să se facă” - Luca 22:42. Nimeni nu poate citi cu precauţie această lecţie a [...]

5 februarie, 2015|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Isus – Viața, Moartea și Învățăturile Lui|