Împărăția lui Dumnezeu

Nici o cerere n-a fost făcută cu atâta zel, nici o dorință n-a fost exprimată cu atâta sinceritate, nici o nevoie n-a fost simțită cu atâta seriozitate, ca aceea pentru o împărăție de [...]

11 aprilie, 2018|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Broșuri, Împărăția și Mileniul, Judecată|

Bătrânii se vor întoarce la anii tinereţii veşnice – o restabilire umană

“El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul." Psalmul 103:5 Vulturul este menţionat de mai multe ori în Bibile în legătură cu unele caracteristici ale lui. În versetul nostru [...]

9 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată, Înviere, Viața Veșnică, Nemurirea|

Viitorii conducători în timpul împărăţiei lui Dumnezeu de o mie de ani

În toate timpurile oamenii au simţit nevoia să-şi aleagă, atât cât depindea de ei, conducători care să-i conducă şi să-i reprezinte. Mai mult, au căutat să aleagă pe unii care să aibă calităţile necesare funcţiei: [...]

9 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată|

Pământul în flăcări, sau pământul transformat într-o vastă grădină a Edenului?

“Aşa vorbeşte Domnul: “Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul picioarelor Mele!”" … “Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele". Isaia 66:1; 60:13 Comentându-se despre un presupus sfârşit al lumii, [...]

9 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată, Moarte, Iad, Chin Veșnic|

Judecata lumii, o zi de bucurie

“Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului!" … “Căci El vine să judece pământul!". Psalmul 98:4, 9 Pentru că doctrina biblică a judecăţii lumii stârneşte o mulţime de reacţii, mergând de la [...]

9 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată|

În acest mileniu, pe pământ

“. . . în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată" (Daniel 2:44).  Prima licărire de speranţă pentru omul condamnat la moarte în Eden a fost întrezărită [...]

9 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată|

Ce spune Biblia despre sfârşitul lumii?

“Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?" (Matei 24:3) Un subiect de interes special pentru mulţi este cel al unui presupus sfârşit al [...]

9 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată, Înviere, Viața Veșnică, Nemurirea|

Haideţi să ne suim la muntele Domnului

                                                Fr. Samuel Stalder, Germania   Dragi fraţi şi prieteni în Domnul: iubire şi salutări de la biserica de care aparţin din Frankenthal Mannheim. Ei ne doresc tuturor binecuvîntările şi conducerea lui Dumnezeu la această [...]

8 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată|

Ce zic Scripturile despre evenimentele ce trebuie să aibă loc Dimineaţa-n zori la începutul:

Miei; Împărăţiei; Mileniului; Zilei lui Hristos; Domniei; Zilei de Judecată; Parousia 2 Petru 3:4, 7, 8 - este principalul pasaj Scriptural de unde extragem durata, denumirea sau principiul de Mileniu sau Mie de ani a [...]

6 februarie, 2015|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată, Răpire, Venirea Domnului|

Referinţe Scripturale referitor la începutul Împărăţiei

Unii spun că dacă fratele Russel ar fi acum în viaţă, el ar schimba multe în scrierile sale, dar noi nu credem că el ar schimba Biblia - dar anume Biblia ne spune clar: Isaia [...]