Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?

In acest text, ni se spune ca „cei lasi, necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua. Existenta unei morti inainte de a doua este clar implicata in acest verset. Pentru [...]

Ce se intelege prin haina țesută la gherghef despre care este scris în Psalmul 45?

Psalmul 45 descrie frumoasa relație care exista intre Isus si mireasa Sa. Isus este descris ca si Imparat in acest Psalm si noi stim ca asa va si fi, in varsta viitoare, in Imparatia despre [...]

8 decembrie, 2014|Categories: Biserica și Mireasa lui Christos, Comportamentul Creștin, Întrebări Biblice|

Care este diferența între împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și rai?

În Scriptură Domnul nostru Isus folosește expresia: ”Împărăția cerurilor” doar în  Evanghelia după Matei, în timp ce în alte Evanghelii Domnul Isus se referă la aceleași lucruri folosind expresia: ”Împărăția lui Dumnezeu” – vezi Matei [...]

1 septembrie, 2014|Categories: Împărăția și Mileniul, Judecată, Întrebări Biblice|

Ce înseamnă hula care nu se iartă nici în veacul acesta nici în cel viitor?

Textele care se referă la subiectul în cauză se află în Matei 12:31, 32; Marcu 3:28, 29 și Luca 12:10. Să luăm în considerație la început partea din întrebare ce se referă la: ”veacul acesta [...]

1 septembrie, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic, Spiritul Sfânt, Suflet|

Care este diferența între duh și suflet ? Cum să argumentez biblic că sufletul moare, și că nu sânt tot una duhul si sufletul?

Definitia sufletului se gaseste in: Geneza 2:7 Romanian: Cornilescu "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu." Prin definitie sufletul [...]

21 august, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic, Spiritul Sfânt, Suflet|

După Noul Testament, noi, creaţia lui Dumnzeu suntem sub har. În acest caz legea mai este valabilă? Sau sunt legate amândouă?

Legea, cuprinsă ȋn cele 10 porunci, a fost dată Israelului trupesc pentru a menține un cadru ponderat de armonie între Dumnezeu și oameni și odihnă trupească și mentală. Ținută în mod perfect și fără cea [...]

31 iulie, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli|

Cum este descrisă starea omului ȋn moarte?

Moartea este o stare de inconştienţă, lipsă de viaţă. In Genesa 2:17, citim cuvintele Domnului: „Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei [...]

Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”

Acest text din Ioan 20:22, 23 sunt cuvintele Domnului redate de apostolul Ioan, care sunt redate și de Matei, în capitolul 18:18: “Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi [...]

Ce înseamnă că Isus a murit pentru toți? Ce înseamnă cuvântul „Răscumpărare”?

De ce a fost necesar ca Isus să moară?  De ce a murit pentru noi? Pentru astfel de întrebări simple de ce există nenumărate perspective? Pentru a răspunde la această întrebare, e necesar să pătrundem [...]

28 iunie, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Întrebări Biblice|

„De la Mine s-a întâmplat lucrul acesta”? – de ce permite Domnul experiențe.

Expresia, „DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”  sunt cuvintele DOMNULUI către împăratul Roboam, şi ele exprimă un unghi din care pot fi privite relaţiile lui Dumnezeu cu poporul Său, pe care noi ar trebui [...]

28 iunie, 2014|Categories: Comportamentul Creștin, Încurajare și Mângâiere, Întrebări Biblice|