Ce spune Biblia despre suflet? Este sufletul nemuritor, sau ar putea să moară? Ce se întâmplă sufletul la moarte?

Textul care stă la baza subiectului nostru se află în Ezechiel capitolul 18, versetul 20, unde citim: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Aceasta este o premisă fundamentală, care se aplică în multe locuri din [...]

Ce a vrut să spună Isus tâlharului de pe cruce: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”?

Şi Isus i-a răspuns (tâlharului pocăit): „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai”. Luca 23:43 -- Cornilescu. Se ştie în general că la origine Biblia a fost scrisă fără semne de punctuaţie [...]

Din Matei 22:30, Ce înseamnă că la înviere oamenii nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii?

Mai întâi de toate trebuie să evidenţiem că Biblia vorbeşte despre o înviere a tututor celor care sunt în morminte. Ioan 5:28 „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din [...]

Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: „Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!”

Întrebarea completă: Ce înseamnă răspunsul Domnului nostru Isus Cristos: "Le-a zis: „Daţi-vă la o parte; căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei îşi băteau joc de El.”  Cunoscând versetul  "sufletul care păcătuiește acela va muri"...  cum înțelegem [...]

În versetul din Ioan 10:16 unde spune Isus, „mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta”, care sunt celelalte oi?

Trebuie să pornim de la gândul că acele cuvinte au fost adresate ascultătorilor din poporul lui Israel, în primul rând, iar în al doilea rând sunt adresate creştinilor dintre neamuri. „...la ai Săi a venit...” sunt oile de aici, [...]