Ați putea să mă ajutați să înteleg versetul din Luca 16:9: „Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.”

Pilda administratorului nedrept din Luca 16 face referire la un administrator găsit că îşi depăşeşte atribuţiile în serviciul care i-a fost încredinţat de stăpân. Această pildă, împreună cu cele ce o preced, şi anume, pilda oii rătăcite, pilda bănuţului [...]

Ce ar trebui să facă un creştin atunci cand este trist decepţionat de oameni, de viaţă şi ar dori să plece la Domnul, e păcat să vrei să mori?

Cazuri de depresie întâlnim câteva în Biblie, de exemplu când Ieremia şi-a blestemat ziua naşterii. Ierimia 20:14: „Blestemată să fie ziua când m-am născut! Ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată!” Ne aducem aminte [...]