Preoţimea după rînduiala lui Aaron

                                          Fr. Edouard Pilarski, Franţa A vorbi de preoţimea lui Aaron, înseamnă a evoca alegerea făcută de Dumnezeu pentru un serv deosebit în domeniul spiritual, religios, care să fie capabil să asigure diferitele sacrificii de [...]

8 februarie, 2015|Categories: Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli, Profeții și Cronologia Biblică|

Codul Divin

Ginduri de inceput Printre multele sofisme ce se pare că ispitesc pe copiii Domnului care încep a-şi forma o părere corectă, vie, funcţională asupra ucrării de seceriş, sunt unele învăţături care îndeamnă la [...]

Obiceiul Evreesc de logodnă

Vol. 3, par. 435 Obiceiurile evreeşti la ceremonialul căsătoriei sînt o minunată ilustraţie a logodnei şi căsatoriei Bisericii cu Christos, Domnul ei, Logodna era un contract formal bazat pe promisiuni solemne de fidelitate reciprocă. Logodnica [...]

6 februarie, 2015|Categories: Căsătorie, Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli|

NOUL LEGĂMÂNT ÎN CARTEA EVREILOR  

R 4510, 15 noiembrie 1909 Dacă Noul Legământ nu aparţine bisericii în nici un sens al cuvântului — adică, dacă noi nu suntem sub Noul Legământ, dacă acesta aparţine numai Israelului şi prin Israel lumii [...]

5 februarie, 2015|Categories: Istoria Creștină, Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli|

NADAB ŞI ABIHU NIMICIŢI

   Mana pe data de 19 Noiembrie, R3054 - 1 August 1902, pag. 237 Lev. 10:1-11 ,,Să veghem şi să fim treji” - 1 Tes. 5:6. Deşi nu este declarată în mod direct, există suficientă [...]

5 februarie, 2015|Categories: Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli, Profeții și Cronologia Biblică|

Israel în Egipt

Mana pe data de 26 Noiembrie, R1650 - 1 Mai 1894, pag. 141 Studii în Vechiul Testament Lecţiile Internaţionale de Studii în Scripturi Gânduri sugestive cu scopul de a sprijini pe cei din cititorii noştri [...]

5 februarie, 2015|Categories: Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli, Profeții și Cronologia Biblică|

Cele Trei Legăminte Mari

R 4318 / 15 ian. 1909 Creştinătatea în general recunoaşte numai două legăminte, Vechiul Legământ sau al Legii, avân-du-l pe Moise ca mijlocitor, şi Noul Legământ, avându-L pe Cristos ca Mijlocitor. Se poate spune că [...]

5 februarie, 2015|Categories: Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli, Profeții și Cronologia Biblică|

După Noul Testament, noi, creaţia lui Dumnzeu suntem sub har. În acest caz legea mai este valabilă? Sau sunt legate amândouă?

Legea, cuprinsă ȋn cele 10 porunci, a fost dată Israelului trupesc pentru a menține un cadru ponderat de armonie între Dumnezeu și oameni și odihnă trupească și mentală. Ținută în mod perfect și fără cea [...]

31 iulie, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli|

De ce a vrut Dumnezeu să îl omoare pe Moise? (În Exodul 4:24-26)

Exod 4:24-26: „În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul şi a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuţită, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la [...]

Ce credeţi despre sabat? Leviticul 19:30; Exod 20:8-11; Ioan 19:31; Ioan 21:1

Sabatul după cum ştim este a şaptea zi din săptămână, ziua când Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea Sa. Aceasta a fost o poruncă dată poporului lui Israel, dată puţin timp înainte de a fi date [...]

23 iunie, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Legea lui Moise, Tabernacolul , Zeciuieli|