„De aceea este scris: «Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu». Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.” – 1 Corinteni 15:45 – Partea 2

După cum toţi vom fi de acord, Cuvântul inspirat este o comoară de învăţături date nouă atât direct, literal, cât şi indirect, simbolic. De felul acestora din urmă sunt pildele, tipurile, umbrele, metaforele, alegoriile, comparaţiile. [...]

28 februarie, 2015|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

„De aceea este scris: «Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu». Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.” – 1 Corinteni 15:45 – Partea 1

În primul rând, aceste expresii, “Omul dintâi, Adam” şi „al doilea Adam” vin să arate foarte exact cum funcţionează răscumpărarea şi care sunt beneficiile acesteia în planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru omenire. Adam [...]

19 ianuarie, 2015|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

„Fiindcă Fiul Omului a venit să mântuiască ce era pierdut.” – Matei 18:11

Domnul nostru Isus are multe titluri. Unul dintre titlurile Lui este „Fiul Omului”. Dar de ce are El acest titlu, fiindcă viaţa Lui a venit de sus, de la Tatăl, nu de la oameni? N-a [...]

6 septembrie, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

„Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” – Matei 22:30

Biblia vorbeşte despre o înviere a tututor celor care sunt în morminte. Ioan 5:28 „Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor [...]

23 august, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|

Explicați profeția din Mica 5:5.

Mica 5:5: “El va fi pacea noastră! Cînd va veni Asirianul în ţara noastră, şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.” Citind întreg capitolul 5 [...]

23 iunie, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Întrebări Biblice, Profeții și Cronologia Biblică|

Aș vrea să știu de ce nu mă mai pot ruga așa cum mă rugam eu și de ce nu mai am viziunile ce le aveam către Dumnezeu?

2 Cor. 1:8,9 În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa [...]

23 iunie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Comportamentul Creștin, Întrebări Biblice|

E adevărat că tot ce este scris în Biblie s-a întâmplat şi se întâmplă?

Biblia spune în 1 Împăraţi 8:56: “Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, nici unul n-a [...]

Ce reprezintă cele patru vânturi din DANIEL 7:2?

Daniel 7:2: "Daniel a început şi a zis: „În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare." Este vorba aici de Marea cea Mare. Ce [...]

23 iunie, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Întrebări Biblice, Profeții și Cronologia Biblică|

Ce credeți despre lucrarea prorocilor în termen biblic, si despre vorbirea în limbi dacă mai este valabilă?

Proorocia sau profeția este o lucrare dumnezeiască prin care oamenilor li se comunică anumite lucruri prin intermediul unor oameni aleși de El să facă comunicarea. În Vechiul Testament avem nenumărate profeții despre evenimentele ce aveau [...]

23 iunie, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Doctrină și Profeții, Întrebări Biblice|

„Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor… .” – Matei 16:19

În mod practic, cheia se foloseşte la deschiderea unei uşi, pentru a intra undeva. Domnul Isus ne-a invitat să-L urmăm pe El, să intrăm în casa Lui. Mat. 11:28: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi [...]

21 iunie, 2014|Categories: Doctrină și Profeții, Scripturi Explicate|