Aș vrea să știu de ce nu mă mai pot ruga așa cum mă rugam eu și de ce nu mai am viziunile ce le aveam către Dumnezeu?

2 Cor. 1:8,9 În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa [...]

23 iunie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Comportamentul Creștin, Întrebări Biblice|

„Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului.” – Ieremia 48:10

Ce avertisment serios avem aici! Câtă atenţie cere Domnul de la noi! Lucrarea lui Dumnezeu începe cu ceea ce ne spune Domnul Isus în Ioan 6:29: "Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să [...]

7 iunie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.” – 1 Corinteni 11:27

Ap. Pavel pune în faţa noastră un aspect important referitor la cina Domnului. El vrea să ne spună ca aceasta nu este o întrunire obişnuită, nu este o masă de toate zilele, ci este comemorarea [...]

25 mai, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” – 1 Corinteni 2:2

Fiindcă în biserica din Corint existau dezbinări, certuri şi alte asemenea, findcă ei se declarau a fi ai diferiţilor apostoli, şi nu ai lui Cristos, sau se lăsau captivaţi de vorbirile elocvente ale unor oameni [...]

26 aprilie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. El le-am data slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei sa fie una, cum şi noi suntem una.” – Ioan 17:21,22

Domnul nostru S-a rugat ca ucenicii Săi să fie una în acelaşi sens în care El şi cu Tatăl sunt una, adică nu una în persoană, ci una în spirit, în gândire, în scop. Ei [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă fie că suntem departe de casă.” – 2 Corinteni 5:9

Noi trebuie să avem aşa mare credinţă, încât să-L simţim mereu pe Domnul lângă noi, căci avem promisiunea: "Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi (Evrei 13:5)." Referitor la [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.” – Ioan 6:53

Cit de greu a fost pentru evrei să înţeleagă semnificaţia acestor cuvinte, cu atât mai mult că a bea sânge era împotriva legii lui Moise. Aceste cuvinte au dus la mari dezbinări chiar între ucenicii [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” – Matei 6:33

Ce vrea Domnul nostru să ne înveţe aici? El ne spune că primul şi cel mai important lucru în viaţa noastră să fie a căuta împărăţia Tatălui, adică a căuta acele lucruri care ne ajută [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine… Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” – Matei 5:29,30

Desigur ochiul şi mână duc la păcat pe toţi creştinii dar suntem siguri că Domnul nostru Isus nu a avut în vedere în mod literal de a ne scoate ochiul sau a ne tăia mâna. [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

“Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate.” – Tit 1:15

Apostolul Pavel ne dă aici un criteriu după care să ne analizăm startea spirituală. Dacă conștiința noastră este condusă de principii și valori spirituale, atunci vom vedea în aproapele nostru lucrurile bune, pozitive, fiindcă pe [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|