Aș vrea să știu de ce nu mă mai pot ruga așa cum mă rugam eu și de ce nu mai am viziunile ce le aveam către Dumnezeu?

2 Cor. 1:8,9 În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa [...]

23 iunie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Comportamentul Creștin, Întrebări Biblice|

„Blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului.” – Ieremia 48:10

Ce avertisment serios avem aici! Câtă atenţie cere Domnul de la noi! Lucrarea lui Dumnezeu începe cu ceea ce ne spune Domnul Isus în Ioan 6:29: "Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să [...]

7 iunie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.” – 1 Corinteni 11:27

Ap. Pavel pune în faţa noastră un aspect important referitor la cina Domnului. El vrea să ne spună ca aceasta nu este o întrunire obişnuită, nu este o masă de toate zilele, ci este comemorarea [...]

25 mai, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” – 1 Corinteni 2:2

Fiindcă în biserica din Corint existau dezbinări, certuri şi alte asemenea, findcă ei se declarau a fi ai diferiţilor apostoli, şi nu ai lui Cristos, sau se lăsau captivaţi de vorbirile elocvente ale unor oameni [...]

26 aprilie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” – Matei 11:28

Evreii erau sub lege şi se străduiau din greu să ţină legea în literă, dar după cum se ştie, fiind imperfecţi n-au putut fi la înălţimea cerinţelor ei, deci le-a adus condamnare în loc de [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” – Matei 11:29,30

Aceste cuvinte par să sugereze un pas mai departe în apropierea de Tatăl prin Isus, faţă de cele din versetul 28. Par să sugereze un parteneriat cu El în lucrarea Tatălui. Dacă îi îndeamnă pe [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Luaţi-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile; căci viile noastre au struguri fragezi.” – Cântarea Cântărilor 2:15

Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie în mod special atent la (vulpile cele mici) lucrurile mici — lucrurile care par glume, care uneori fac mai mult rău în Biserică decât lucrurile care par [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Altfel, ce vor face cei care se boteaza pentru cei morti? Daca mortii nu înviaza nicidecum, de ce se mai boteaza pentru ei?” – 1 Cor. 15:29

Acest verset ar putea crea o oarecare confuzie în mintea unor creștini, care ar gândi ca cei vii pot face ceva pentru cei morti, în sensul de a le câstiga mântuirea, a le usura presupusa [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte.” – 1 Ioan 3:9

Cine este conceput din Dumnezeu este în Hristos, deci este Creaţie Nouă - intenţiile, scopurile, aspiraţiile sale sunt noi (2 Cor. 5:17). Voinţa sa este voinţa lui Dumnezeu. Dar această Creaţie Nouă are numai corpul [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|

„Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?” – Romani 3:7

Se ridică întrebarea: Cum adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult prin minciuna Ap. Pavel? Nu putem crede nicidecum că Ap. Pavel spunea minciuni, deoarece ar fi însemnat că-l urma pe Satan, care este tatăl [...]

19 februarie, 2014|Categories: Caracter și Încurajare, Scripturi Explicate|