Ce spun Scripturile despre Spiritism?

PREFAŢĂ S-a văzut a fi necesară publicarea acestei broşuri datorită faptului că în ultimul timp se observă o creştere a manifestărilor şi activităţilor paranormale chiar printre creştini. Ziarele, cărţile, radioul, televiziunea, internetul, expun [...]

4 februarie, 2015|Categories: Îngeri și Ființe Spirituale, Spiritul Sfânt, Suflet|

Ce înseamnă hula care nu se iartă nici în veacul acesta nici în cel viitor?

Textele care se referă la subiectul în cauză se află în Matei 12:31, 32; Marcu 3:28, 29 și Luca 12:10. Să luăm în considerație la început partea din întrebare ce se referă la: ”veacul acesta [...]

1 septembrie, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic, Spiritul Sfânt, Suflet|

Care este diferența între duh și suflet ? Cum să argumentez biblic că sufletul moare, și că nu sânt tot una duhul si sufletul?

Definitia sufletului se gaseste in: Geneza 2:7 Romanian: Cornilescu "Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu." Prin definitie sufletul [...]

21 august, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Moarte, Iad, Chin Veșnic, Spiritul Sfânt, Suflet|

Cum să înțelegem scriptura din Ioan 20:22,23: „După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”

Acest text din Ioan 20:22, 23 sunt cuvintele Domnului redate de apostolul Ioan, care sunt redate și de Matei, în capitolul 18:18: “Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi [...]

Ce spune Biblia despre suflet? Este sufletul nemuritor, sau ar putea să moară? Ce se întâmplă sufletul la moarte?

Textul care stă la baza subiectului nostru se află în Ezechiel capitolul 18, versetul 20, unde citim: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri”. Aceasta este o premisă fundamentală, care se aplică în multe locuri din [...]

Scriptura spune: „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte”. Deci odată ce am primit mântuirea nu mai putem păcătui?

"Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte." 1 Ioan 3:9. Cine este conceput din Dumnezeu este în Cristos, deci este Creaţie Nouă - intenţiile, scopurile, aspiraţiile sale sunt noi (2 Cor. 5:17). Voinţa sa este [...]

24 iunie, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet|

Ce este nașterea din nou și botezul cu duhul sfânt?

Ioan cap 3:1-7: “Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: "Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci [...]

23 iunie, 2014|Categories: Botez, Mântuire, Răscumpărare, Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet|

Duhul Sfânt este o persoană sau nu? În Biblie ni se spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt. Dacă nu este persoană cum poate fi întristat Duhul Sfânt?

Duhul Sfânt nu poate fi o persoană, pentru că atunci același cuvânt grecesc care a fost folosit pentru duhul Domnului ar trebui socotit ca persoană și când este vorba de duhul lui Satan. Cuvântul grecesc pentru [...]

16 iunie, 2014|Categories: Întrebări Biblice, Spiritul Sfânt, Suflet, Trinitate|