Corpul Muritor, Servitorul Noii Minţi – VDM 23.6

CORPUL MURITOR, SERVITORUL NOII MINŢI „Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva ... să fiu eu însumi dezaprobat.” 1 Cor. 9:27. R 5001 W. T. 1 aprilie 1912 [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Succesiunea Apostolică, Nescripturală – VDM 23.6

SUCCESIUNEA APOSTOLICĂ, NESCRIPTURALĂ Marcu 3:7-19; Matei 5:13-16 „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă.” Ioan 15:16. R5002 W. T. 1 aprilie [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Palatul Fericirii – VDM 23.6

PALATUL FERICIRII Matei 5:1-12 „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” Matei 5:8. R 5003 W. T. 1 aprilie 1912 (pag. 113-114) Despre Marele Învăţător citim: „Niciodată n-a vorbit vreun [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Care Zi Este Sabatul? – VDM 23.6

CARE ZI ESTE SABATUL? Marcu 2:23-3:6 „Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat.” Marcu 2:27. R 4995 W. T. 15 martie 1912 (pag. 100-101) Faptul că Biblia învaţă unele lecţii importante cu [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

De Ce Se Tem Oamenii De A Doua Venire A Lui Cristos – VDM 23.6

DE CE SE TEM OAMENII DE A DOUA VENIRE A LUI CRISTOS R 4996 W. T. 15 martie 1912 (pag. 101-102) Toţi oamenii îşi dau seama că le lipseşte perfecţiunea. În plus, aproape toţi îşi [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Întrebări Despre Ispăşire – VDM 23.6

ÎNTREBĂRI DESPRE ISPĂŞIRE R 4997 W. T. 15 martie 1912 (pag. 102-103) Un frate drag pune nişte întrebări, şi credem că răspunsurile lor ar fi de ajutor pentru el şi pentru alţii — fie de [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

„Aţi Fost Cumpăraţi Cu Un Preţ” – VDM 23.6

„AŢI FOST CUMPĂRAŢI CU UN PREŢ” (1 Corinteni 6:20) R 4998 W. T. 1 aprilie 1912 (pag. 107-109) Se va observa că apostolul se referă, nu la lume, ci la Biserică, în afirmaţia, „Aţi fost [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Moise Ca Mijlocitor – VDM 23.6

MOISE CA MIJLOCITOR R 4999 W. T. 1 aprilie 1912 (pag. 109) Legământul Legii instituit la muntele Sinai n-a fost făcut cu Moise, ci cu poporul Israel, după cum a declarat Moise: „Moise a chemat [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Iubirea De Fraţi, O Probă Crucială – VDM 23.6

IUBIREA DE FRAŢI, O PROBĂ CRUCIALĂ „Iată ce bine şi ce plăcut este pentru fraţi să locuiască împreună în unitate!” Psa. 133:1. R 4994 b W. T. 15 martie 1912 (pag. 98-99) Psalmul 133 este [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|

Sufletul Lui Isus, Înviat – VDM 23.6

SUFLETUL LUI ISUS, ÎNVIAT 1 Cor. 15:1-11 „Dumnezeu a înviat pe acest Isus şi noi toţi suntem martori ai Lui.” Fapt. 2:32. R 4994a W. T. 15 martie 1912 (pag. 99-100) Studiul de astăzi trece [...]

1 septembrie, 2016|Categories: Vestitorul Dimineții Milenare, Vestitorul Dimineții Milenare – Vol. 23|