„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine”.

PARTEA BISERICII ÎN JERTFA PENTRU PĂCAT “Fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat un exemplu, ca să călcaţi pe urmele Lui.” 1 Pet. 2:21 . R 5195 W. T. 1 martie 1913 (pag. 73-76) Omenirea este imperfectă, inacceptabilă [...]

„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine; . . . Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”

TOVARĂŞI DE JUG CU CRISTOS „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine; . . . Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” Matei 11:29, 30. W. T. 15 aprilie 1916 (pag. 117-118) JUGUL PERFECT, CARE [...]

Dragostea … nu se gândeşte la rău,

Studiu 6 pag.406 Bine a descris apostolul spiritul Iubirii, zicând: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate” -- faţă de cel care greşeşte. „Dragostea nu este invidioasă” pentru succesul altora, nu caută să diminueze cinstea lor, nici să-i tragă [...]

Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşită lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic

ÎNDURAREA RĂBDĂTOARE PROBA FINALĂ „Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşită lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.” Iacov 1:4 . R5650 W. T. 15 martie 1915 (pag. 83-87) Peste tot Scripturile prezintă răbdarea ca pe un [...]

11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!

Mai mult, spiritul răului, al răutăţii şi al rătăcirii a triumfat împotriva Spiritului sfânt al Domnului nostru până acolo încât L-au răstignit; şi tot astfel a triumfat şi împotriva tuturor membrilor credincioşi ai corpului lui Cristos — prezentându-i în lumină [...]

Întoarce-te suflete al meu la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine

Vom vedea intr-un comentariu al Fr. Russel , cateva motive pentru care putem spune si noi cu Psalmistul "Întoarce-te suflete al meu la odihna ta, căci Domnul ţi-a făcut bine . De remarcat un aspect foarte incurajator . Este o analiza demna de [...]

Dragostea nu face rău aproapelui; dragostea, deci, este împlinirea legii.

Extras din turnul de veghere cel vechi Cine este aproapele meu? —Ex. 20:12-21; Luca 10:27-37 Cele zece porunci date de Dumnezeu poporului Israel, prin mijlocirea lui Moise, au fost scrise pe două table de piatră. Pe una au fost scrise [...]

„Gândiţi-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ.”

SĂ NE ÎNDREPTĂM IUBIREA SPRE CELE DE SUS „Gândiţi-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ.” Coloseni 3:2 . 1 iunie 1916 (pag.163-165) În alcătuirea naturală a umanităţii există o anumită tendinţă pe care cu toţii o recunoaştem ca [...]

Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu,

CUM VA FI ÎNVINSĂ MAREA APOSTAZIE „Pentru că n-au primit dragostea Adevărului, ca să fie mântuiţi. Din această cauză, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei care nu au crezut Adevărul, [...]

„Frica de Domnul este începutul Înţelepciunii” (Psa. 111:10),

MOARTE—Moartea adamică — naşteri după timpul de strâmtorare (Q204-4) Întrebare (1909)—2—Când va înceta moartea adamică? Vor fi naşteri după timpul de strâmtorare? Răspuns—Înţelegerea mea este aceasta, dragi prieteni: Timpul de strâmtorare va paraliza, ca să spunem aşa, întrega lume, şi acela [...]

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.

Unuia ca acesta îi răspundem: Aleargă înainte. Cazul tău nu este atât de întunecat cum ţi se pare. „Uşa” nu este încă „închisă”. Aminteşte-ţi că dacă toţi cei care acceptaseră chemarea când aceasta s-a sfârşit s-ar dovedi credincioşi legământul lor, n-ar fi [...]

Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze

IA-ŢI CRUCEA ŞI URMEAZĂ-L PE CRISTOS „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede pe sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze”. — Mat. 16:24 R5553 W. T. 1 octombrie 1914 (pag. 302-303) Acesta este un text foarte frumos [...]

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii.

Studiul 5 pag.231 Totuşi, Spiritul lui Dumnezeu, prin Cuvântul Său, mărturiseşte cu aceeaşi claritate că este posibil ca aceia care au devenit deja mlădiţe ale Viţei adevărate să fie tăiaţi, dacă sunt necredincioşi — dacă nu aduc roadele potrivite ale [...]

Cât de mult iubesc eu legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.

Cât de mult iubesc eu legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. — Ps. 119:97 Un mare privilegiu al creştinilor este că pot studia Cuvântul Domnului. Totuşi, se face mult studiu fără nici un scop. Studiul care rămâne nepus în [...]

Stăruiţi în rugăciune.

R 1865, col. 1, par. 3, până la col. 2, par. 7 (vezi întrebarea nr. 13): Domnul a ştiut cât de necesară va fi comuniunea cu El pentru viaţa noastră spirituală. Clătinaţi de furtună şi încercaţi, cât de mult dorim grija [...]

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Iehova de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” — Mica 6:8

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Iehova de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” — Mica 6:8 Faptul că aceste cerinţe sunt foarte rezonabile va fi [...]

Eu, deci, alerg, dar nu aşa ca şi cum n-aş şti încotro. Mă lupt, dar nu ca unul care loveşte în vânt.

Vol. 2 Mai-Iunie 1995 Nr. 4 W.T. 1 August 1916 (pag. 234-236) Versetele 33 şi 34 conţin o mărturie nobilă. Apostolul îşi folosise meseria de confecţioner de corturi nu numai pentru întreţinerea sa, dar şi pentru ajutorul financiar al celor [...]

Copilaşii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi.

Vol. 13 Martie-Aprilie 2006 Nr. 3 „ORICINE ESTE NĂSCUT DIN DUMNEZEU NU PĂCĂTUIEŞTE” „Copilaşii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (subsol — Avocat): pe Isus Hristos Cel [...]

Fraţilor, chiar dacă un om ar fi prins in vreo greşeală,

Gal. 6:1-10 „Ce seamănă omul, aceea va şi secera.” Vers. 7. R5561 W. T. 15 octombrie 1914 (pag. 317-318) Apostolul îi numeşte fraţi pe aceşti creştini consacraţi, şi îi instruieşte cum să se poarte cu unii dintre semenii lor care ar [...]

„Cuvântul Domnului … în inima mea era ca un foc mistuitor, închis în oasele mele.

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PRIVIND ADEVĂRUL PREZENT „Cuvântul Domnului ... în inima mea era ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. M-am obosit să-l opresc, dar n-am putut.” Ieremia 20:9 R 5489 W. T. 1 iulie 1914 (pag. 197-198) Ne îndeplinim noi [...]