Încurajări2019-04-21T01:56:59+00:00

Căci aşa cum a gândit în sufletul lui, aşa este el

Propria ÎNŞELARE a inimii necurate Mintea carnală va căuta să intre în parteneriat cu mintea nouă şi va fi foarte pregătită să accepte iubirea ca regulă a vieţii, în anumite condiţii. Mintea carnală va prefera să recunoască iubirea în cuvinte, în declaraţii, [...]

Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte,

CLASA CARE VA FI CINSTITĂ DE DOMNUL „Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte.” 1 Samuel 2:30. R5703 W. T. 1 iunie 1915 (pag. 173-174) Cuvintele din textul nostru se găsesc în legătură cu povestea lui Eli şi a familiei sale. [...]

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri;

Studiul 5 pag.191 Mai mult, spiritul răului, al răutăţii şi al rătăcirii a triumfat împotriva Spiritului sfânt al Domnului nostru până acolo încât L-au răstignit; şi tot astfel a triumfat şi împotriva tuturor membrilor credincioşi ai corpului lui Cristos — prezentându-i [...]

Cel care nu este stăpân pe sine

Doua Reprinturi foarte frumoase , din care am evidentia doi timpi ai stapanirii de sine , unul inainte de consacrare si altul dupa consacrare . Vointa se poate dezvolta , ne spune autorul prin dorinta , iar dorinta va pune [...]

„Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”

Un Reprint foarte frumos ! Multumim Domnului pentru aceste minunate Lectii ! R 5148 WT decembrie 1912 (pag. 389-390) Motivele onorabile sunt indicatori ai PURITĂŢII inimii Când cineva găseşte imperfecţiune în el însuşi, când descoperă că nu este la înălţimea [...]

CEASUL ÎNCERCĂRII

„CEASUL ÎNCERCĂRII” W. T. 1916 (pag. 327-331) Este oare în zadar faptul că Domnul şi-a instruit poporul, că timpul din urmă al acestei vîrste Evanghelice va fi un „ceas al încercării” asupra întregii lumi? (Apoc. 3:10). Cu si-guranţă că n-am [...]

Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi

Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” Matei 22:39. R5699 W. T. 1 iunie 1915 (pag. 168-169) Aceste cuvinte au fost citate de Domnul nostru ca rezumat al celor Zece Porunci. Împărţind cele Zece Porunci în două părţi, El [...]

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele ,

Studiu 2 pag.105 Deşi când am tratat scopul întoarcerii Domnului nostru am arătat că va fi o venire personală, în analizarea celor două expresii ale Domnului nostru aparent contradictorii: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfîrşitul veacului” [...]

Să ţinem fără şovăire la mărturia nădejdii

CREDINŢA, RESORTUL PRINCIPAL AL CONSACRĂRII „Să ţinem fără şovăire la mărturia nădejdii (credinţei) noastre, căci credincios este Cel care a făcut făgăduinţa.” Evrei 10:23. R5698 W. T. 1 iunie 1915 (pag. 167-168) Apostolul le scrie aici unora din Biserica timpurie care [...]

Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure ?

ŢINUT ÎN PACE DEPLINĂ „Tu vei ţine în pace deplină pe cel care se sprijină pe Tine” (Is. 26:3). Acest gând este foarte preţios pentru noi ca şi Creaţii Noi. „Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere”, va domni şi [...]

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri.

RUGĂCIUNE—Poziţia în rugăciune. (Q546-1) Întrebare (1908)—2—N-ar trebui creştinii, când se roagă lui Dumnezeu, să îngenuncheze oricând este posibil? N-ar trebui să se adere la această formă? Răspuns—Domnul ne dă o mare libertate. Nu există nici un cuvânt în Scripturi despre cum [...]

Căci aveţi nevoie de răbdare îndurare bucuroasă

Vol. 16, Septembrie-Octombrie 2009, Nr. 6 RĂBDAREA, UN HAR DE BAZĂ AL CARACTERULUI ”Căci aveţi nevoie de răbdare îndurare bucuroasă, pentru ca împlinind voia lui Dumnezeu, să puteţi primi făgăduinţa împlinirea ei.”Evrei 10:36. R 5332 W. T. 15 octombrie 1913 [...]

Căci aveţi nevoie de răbdare

ÎNDURAREA RĂBDĂTOARE PROBA FINALĂ „Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşită lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic.” Iacov 1:4 . R5650 W. T. 15 martie 1915 (pag. 83-87) SĂ AVEM FRICA CUVENITĂ Simpatizăm cu aceşti fraţi [...]