Împărăția lui Dumnezeu

Nici o cerere n-a fost făcută cu atâta zel, nici o dorință n-a fost exprimată cu atâta sinceritate, nici o nevoie n-a fost simțită cu atâta seriozitate, ca aceea pentru o împărăție de pace, bucurie și fericire care [...]

Ordinea Scripturală Necesară

„TU ÎMI PREGĂTEŞTI O MASĂ" Psalmul 23:5 W. T. 1 Decembrie 1892, pag. 358-359; R1475 Când Domnul pregăteşte o masă, putem fi siguri de mai multe lucruri: mai întâi, va fi curată; al doilea, va fi bună; [...]

Pilde, Minuni și Profeții din Sfânta Scriptură

  “Într-o pildă lucrul care este exprimat în cuvinte, nu este niciodată lucrul despre care vrea să se spună." R 2604:1 “O pildă nu este niciodată o declarație exactă, ci numai o ilustrație a unui adevăr prin [...]

Cum explicați Apoc. 21:8, unde spune că toți cei „necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua?

In acest text, ni se spune ca „cei lasi, necredinciosi, scarbosi, ucigasi, desfranati, etc…. “ vor sfarsi in moartea a doua. Existenta unei morti inainte de a doua este clar implicata in acest verset. Pentru a intelege mai bine ce [...]

Au fost Enoh şi Ilie ridicaţi la cer ?

Biblia spune clar ca nimeni nu putea merge in cer inainte ca Isus sa moara si sa depuna jertfa de rascumparare si sa deschida chemarea cereasca pentru biserica sa. In Ioan 3:13 Isus spune: Ioan 3:13 Nimeni nu s'a suit [...]

Care este bucuria adevărată în sărbătoarea Crăciunului?

Avem vreo speranţă în noul an? În aceste timpuri dificile în care trăim, când grijile zilnice ne apasă şi aproape nu mai găsim motive de bucurie, sărbătoarea naşterii Domnului, pe nedrept numită de unii pretinși creștini "Crăciunul", este un eveniment luminos [...]

Ierusalimul, „un potir de ametire si o piatra grea”

"Iata, voi preface Ierusalimul intr-un potir de ametire pentru toate popoarele din jur ...; si o piatra grea pentru toate popoarele. Toti cei care o vor ridica vor fi raniti ...; ." Zaharia 12: 2, 3 Declaratiile recente ale unui [...]

“Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i.”

“Ascultaţi cuvântul DOMNULUI, popoare, şi vestiţi-l în insulele depărtate! Spuneţi: “Cel care a risipit pe Israel îl va aduna şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.”" Ieremia 31:10. Nimeni nu va putea nega vreodată adevărul împlinirii acestei preziceri a [...]

Bătrânii se vor întoarce la anii tinereţii veşnice – o restabilire umană

“El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul." Psalmul 103:5 Vulturul este menţionat de mai multe ori în Bibile în legătură cu unele caracteristici ale lui. În versetul nostru este menţionat în legătură cu [...]

Viitorii conducători în timpul împărăţiei lui Dumnezeu de o mie de ani

În toate timpurile oamenii au simţit nevoia să-şi aleagă, atât cât depindea de ei, conducători care să-i conducă şi să-i reprezinte. Mai mult, au căutat să aleagă pe unii care să aibă calităţile necesare funcţiei: corectitudine, patriotism, dăruire de sine, [...]

Unde putem găsi mângâiere

În faţa morţii simţim cât de trecători suntem, cum ieri abia eram copii, astăzi suntem maturi, iar mâine ne aşteaptă apusul vieţii şi ora în care vom părăsi pe cei dragi, vom părăsi viaţa cu toate realizările şi perspectivele ei. [...]

Pământul în flăcări, sau pământul transformat într-o vastă grădină a Edenului?

“Aşa vorbeşte Domnul: “Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul picioarelor Mele!”" … “Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele Mele". Isaia 66:1; 60:13 Comentându-se despre un presupus sfârşit al lumii, unii creştini sunt de acord [...]

Judecata lumii, o zi de bucurie

“Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului!" … “Căci El vine să judece pământul!". Psalmul 98:4, 9 Pentru că doctrina biblică a judecăţii lumii stârneşte o mulţime de reacţii, mergând de la neîncredere la groază ne adresăm [...]

În acest mileniu, pe pământ

“. . . în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată" (Daniel 2:44).  Prima licărire de speranţă pentru omul condamnat la moarte în Eden a fost întrezărită chiar în sentinţa pe care [...]

Isus, un dar minunat în folosul tuturor

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică". Ioan 3:16 Dumnezeul cel atotputernic, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos este [...]

Israel îndeplinind profeţiile

“Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită". Isaia 40:2 Vreme de 18 secole poporul evreu a trăit în afara spaţiului său geografic, împrăştiat printre alte popoare. Eforturile sale de revenire pe pământul [...]

Ce spune Biblia despre sfârşitul lumii?

“Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?" (Matei 24:3) Un subiect de interes special pentru mulţi este cel al unui presupus sfârşit al lumii. Unii afirmă că acest [...]

Ce ne învaţă Biblia

“Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu". (Ioan 17:3)  Cum putem cunoaşte pe Dumnezeu Dumnezeu ni se face cunoscut prin cuvântul Său consemnat în Biblie, [...]

Un pom sădit lîngă un izvor de apă

“Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă [...]

“Robul acela”

Această scriere se adresează tuturor celor care se consideră copii ai lui Dumnezeu, precum şi celor care caută serios şi au respectul cuvenit pentru dorinţa lăudabilă de a “cerceta toate lucrurile” prin cuvântul infailibil şi de a “păstra ce este bun”.  ““Veniţi [...]