Răspunsuri Biblice2019-04-21T01:57:21+00:00

Pildele din Evanghelii

Pentru a înţelege pildele Domnului Isus, mai întâi trebuie să ştim ce este o pildă? Pilda este o povestire care descrie stări de lucruri bune sau rele din viaţa religioasă a evreilor şi a creştinilor, unde persoanele bune [...]

Ce este Adevarul

„Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” Ioan 8:32. După cum este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit! Şi noi credem, şi de aceea vorbim”. 2 Corinteni 4:13. Astăzi pe pământ sunt multe adevăruri, de exemplu: [...]

Cine este autorul cărţii “Taina împlinită”?

Această întrebare a fost pusă de multe ori printre poporul Domnului şi este una din întrebările cele mai dificile. Singurul meu obiectiv în scrierea acestei broşuri este să ajut poporul Domnului, printr-o înţelegere a unor lucruri care unora [...]

Despre a doua prezenţă a Domnului

                                 Fr. Nicoară Năneştean, România Dragi fraţi în Christos. Această întîlnire internaţională este pentru mine un privilegiu deosebit, acordîndu-mi-se onoarea să vorbesc în faţa unui auditoriu aşa de minunat. Este prima mea întîlnire în afara frontierelor României cu fraţi de [...]

Haideţi să ne suim la muntele Domnului

                                                Fr. Samuel Stalder, Germania   Dragi fraţi şi prieteni în Domnul: iubire şi salutări de la biserica de care aparţin din Frankenthal Mannheim. Ei ne doresc tuturor binecuvîntările şi conducerea lui Dumnezeu la această convenţie. Sînteţi conştienţi că ne-am [...]

Slujitori capabili

                                                   Fr. David Hrechuk, Canada   Dragi fraţi în Christos, este o binecuvîntare să ne adresăm vouă astăzi şi să putem fi cu voi în convenţie în Poitiers, Franţa. Vă aduc iubirea caldă creştinească a fraţilor voştri din Canada. Am [...]

Înţelepciune retrospectivă

                                           Fr. Donald J. Holliday, Anglia   O, Doamne, să-mi pot vedea mersul prezent, fiecare probă, fiecare încercare, fiecare concept al Adevărului Tău, faţă de gloria acelei zile perfecte. O, ca binecuvîntat cu înţelepciune retrospectivă să-mi pot reface fiecare pas, [...]

Cuvîntul lui Dumnezeu

                                                 Fr. Dick Kindig, S. U. A.   Bună seara. Sînt fratele Kindig din Newark, Ohio, S. U. A.. Aş vrea să mulţumesc comitetului pentru eforturile de a organiza această convenţie şi unui număr de fraţi care au ajutat nemăsurat [...]

Nu vă temeţi

                                    Fr. Zgmunt Pasierski, Ucraina   Iubiţi fraţi în Domnul! Aş dori să vă salut cu cuvintele Domnului nostru: Pace vouă! Sîntem recunoscători Tatălui nostru ceresc pentru acest timp de comuniune frăţească, pentru bucurie, pentru această odihnă spirituală, pentru tot [...]

Preoţimea după rînduiala lui Aaron

                                          Fr. Edouard Pilarski, Franţa A vorbi de preoţimea lui Aaron, înseamnă a evoca alegerea făcută de Dumnezeu pentru un serv deosebit în domeniul spiritual, religios, care să fie capabil să asigure diferitele sacrificii de consacrare, ofrande de recunoştinţă, de [...]

Pacea

                                                                                  Fr. Joseph Wozniak, Franţa Dragi fraţi şi surori, iubiţilor în Domnul, drag tineret şi toţi prietenii adevărului prezent, pacea lui Dumnezeu să fie cu noi toţi! Azi, am să vă vorbesc despre Pace, în general. Noi citim în Isaia, [...]

Dumnezeu să fie cu voi

Fr. Michal Targosz, Polonia   Dumnezeu să fie cu voi. Nu este uşor să găsim cuvinte de rămas bun. Poate că dacă n-am fi aproape unul de altul, dacă n-am trăi multe bucurii împreună, multe tristeţi, dacă nu ne-am împărtăşi [...]

Pacea

Fr. Jerome Gruhm, Franţa În Psalmul 107:29-31 citim: "El a oprit furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au liniştit, Domnul i-a dus la limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă [...]

Simpozion

                                       Fr. Adolphe Debski, Franţa   Preoţimea după rînduiala lui Melchisedec În raporturile sale cu oamenii, i-a plăcut lui Dumnezeu să stabilească două preoţimi: preoţimea după rînduiala lui Melchisedec. Aron şi preoţimea după rînduiala lui Aron a fost instituită concomitent [...]

Închinîndu-se fiarei

                                                 Fr. Roman Rorata, Polonia   Iubiţilor în Mîntuitorul nostru! Dumnezeu în providenţa Sa ne permite să trăim în aceste timpuri în care are loc împlinirea profeţiei apocaliptice. Închinarea la "fiara" apocaliptică se petrece sub ochii noştri. Vedeţi cum se [...]

Zidind Templul lui Dumezeu

                                                   Fr. David Stein, S. U. A.   Începem cu privilegiul de a vă aduce iubirea şi rugăciunile fraţilor noştri şi ai voştri din biserica din Allentown, Pennsilvania, S. U. A. Ne-am gîndit întotdeuna că a fost potrivit ca Isus [...]

Lumina lumii

                                 Fr. Edward Pietrzyk, Polonia   Preaiubiţi în Christos, fraţi şi surori: Pace vouă! Astăzi vom avea o lecţie din Evanghelia după Matei cap. 5 vers. 14 - 16, unde citim: "Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un [...]

De aceea vă îndemn fraţilor

Fr. Homer Montague, S.U.A.   Este o plăcere pentru mine să fiu cu voi la convenţie cu această ocazie. Privind peste mulţimea aceasta mare, îmi vine în minte un pasaj din Apoc. cap. 5 vers. 9 şi 10. Ei cîntau [...]

“Vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ”

                                                                                   Fr. Joseph Sygnowski, Polonia   Aceasta este prima dată că am privilegiul să particip şi să vorbesc la Convenţia Internaţională. O consider o binecuvînatre de la Domnul. Avînd această ocazie şi bazîndu-mă pe ajutorul Domnului şi pe [...]

Edificînd pe fraţi

                                                                                    Fr. Timo Normand, Finlanda   Mai întîi vreau să spun că fraţii voştri finlandezi vă trimit salutările lor iubitoare în numele Domnului nostru Isus. Mulţi ani fraţii finlandezi au fost ca "oile pierdute". Dar cu cîţiva ani în [...]